menu
MENU

Vakıf, kadın girişimciliğinin ve becerilerinin arttırılması amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olur. Fertler arasında sevgi, saygı, dayanışma ve sosyal bağları geliştirmek ve topluma yararlı insan olmalarını temin için,  ilimle ilgili konular başta olmak üzere benzeri aktüel konularda gerekli araştırmalar yapar, yaptırır veya yapılmasına katkı sağlar. Kadınların ekonomik istihdama katılması için geliştirilen projeleri destekler, kadınlarla yetenekleri, ilgileri, ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği yaparak nitelikli ekonomik faaliyetlere katılımlarının sağlanmasına çalışılır, kadınlara yeni iş alanları, imkânlar, ekonomik faaliyetler oluşturmak üzere çalışmalar yapar.

Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP’ın talimatları doğrultusunda Haziran 2019 tarihinde Ticaret İl Müdürlüğünce kooperatifleşme eğitimleri başlamış olup halen eğitim çalışmaları devam etmektedir. Haziran 2021 tarihi itibarı ile 7’si faal olmak üzere toplam 10 kadın kooperatifi kurulmuştur.