menu
MENU

MİSYON

Tarihimizden gelen kadim vakıf kültürünü yaşatarak insanlar arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşma bilincini artırmak. Kapsayıcı bir destekleme modeliyle, başta Edirne özelinde olmak üzere toplumsal refahın yükseltilmesine katkı sunmak.

VİZYON

Her çabanın desteklenmeye değer olduğu bilinciyle, gönülden veren ile gönülden isteyeni buluşturarak elden ele gönülden gönüle kurulacak köprülerle aydınlık geleceğimizin inşasında yer almak.

TEMEL DEĞERLER

MADDE 5 Edirne ili özelinde;

Kapsayıcılık

Şehir genelinde katma değer yaratacak çalışmaları desteklemek ve öncülük etmek

İhtiyaç durumu

Her türlü ihtiyaç durumuna çare olmak

İnovasyon

Yenilikçi fikirleri ve girişimciliği desteklemek

Gönüllü Hizmeti

Gönüllülük ve sosyal hizmet bilincini geliştirmek

Doğa ve Çevre Koruması

Doğayı ve çevreye dost faaliyetler yürütmek

İşbirliği ve Dayanışma

Kişilerin ve kuruluşların kendi aralarındaki işbirliğini geliştirmek

Bilim ve Teknoloji

Çağdaş bilim ışığında inceleme ve araştırma yeteneklerinin gelişmesine katkı sunmak

Tarihin ve Kültürün Korunması

Tarihi ve Kültürel öğelerin tanıtımı, yaşatılması ve korunması