menu
MENU

EDİRNE VALİLİĞİ – İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ - TRAKYA AMATÖR OLTA BALIKÇILARI GEÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-ŞEHİR GÖNÜLLÜLERİ VAKFI TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ 1. EDİRNE SUDAK BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

                              YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE DEĞERLENDİRME FORMULARI 

Doğa ve Çevre Dostu Trakya Amatör Olta Balıkçıları Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği - Edirne Valiliği - İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü; amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişmesini sağlamak ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçılarını buluşturarak paylaşma ve yardımlaşma anlayışını geliştirmek, çevreye ve yaban hayatına karşı sorumlu bir şekilde yürürlükteki kanun tüzük ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak amacıyla, Edirne iline bağlı, Süloğlu İlçesi, Süloğlu barajında “1.Geleneksel Edirne Tatlı Su Levrek(Sudak) Balığı Yakalama Yarışması” düzenlemiştir. Dereceye girenlere ödüller verilecektir. Bu yarışmayı düzenleyen paydaşları temsilen, koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Yarışma programının planını koordinasyon kurulu yapacak ve yürütecektir. 

380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Tebliğ'in belirlediği yasal kurallara ve koordinasyon kurulunun belirlediği yarışma şartlarına tüm yarışmacıların uyması zorunlu olup, aykırı davrananlar diskalifiye edilecektir. 

Yarışma Tarihi: Yarışma, 15 Mayıs 2022 Pazargünü Saat 06.00 da başlayacak ve aynı gün saat 11.00 de sona erecektir.

Yer: Edirne / Süloğlu ilçesi/ Süloğlu Barajı 

Başvuru ve Kayıt : Her yarışmacı, kayıt işlemlerini 15 nisan 2022 – 30 nisan 2022 tarihleri arasında, şartnamede belirtilen iletişim adresinden yaptırmış olacaklar.

 PROGRAM 

14 Mayıs 2022 Cumartesi 

Cumartesi günü ve akşamı için kamp alanı oluşturularak yarışmacılar arasında tanışma, kaynaşma, sohbet amaçlı organizasyon kampı düzenlenecektir. İsteyen her yarışmacı bu organizasyona katılabilir. Cumartesi günü saat 15:00 den itibaren kamp alanında toplanılmaya başlanılıcak olup, katılmak isteyen arkadaşlar müsait oldukları saatte katılım sağlayabilirler. Organizasyon alanında kamp çadırı kurmak isteyen katılımcıların kamp çadırlarını kurabilecekleri geniş bir alan mevcuttur. Katılımcılar yarışma boyunca yemek ve diğer ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılayacaktır. Her yarışmacı kamp alanının temizliğinden kendisi sorumludur. Kampa katılım mecburi değildir. Organizasyona katılmak istemeyen yarışmacılar 15 Mayıs 2022 Pazar sabahı saat 05:30 da belirtilen yarışma alanında hazır olmak durumundadır. 

15 Mayıs 2022 - Pazar                                                             

Yarışma 15 Mayıs pazar sabahı saat 06:00’da başlayacak olup, aynı gün saat 11:00 de sona  erecektir.  

Yakalanan balıkların değerlendirilmesi saat 11:00 ile 12:00 arasındadır. 

Ödül töreni saat 12.00 de başlayacaktır. 

YARIŞMA KATEGORİLERİ 

Yarışma tek kategoride yapılacak olup, iki dalda değerlendirme yapılacak ve iki dalda yarışma ödülleri verilecektir. 

 1. KATEGORİ

Yarışma kıyıdan at çek şeklinde olacaktır. 

 1. Dal: En Büyük Levrek(Sudak) balığı için yarışılacak olup, sadece 1'incilik ödülü verilecektir.
 2. Dal: En Çok Levrek(Sudak) balığı için yarışılacak olup, 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük ödülleri verilecektir.

KURALLAR 

 1. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Tebliğ' in belirlediği yasal kurallara kesinlikle uyulacak olup canlı yem ile avlanmak yarışma kuralları gereği yasaktır.
 2. Yarışmada sadece Levrek(Sudak) balığı yakalanacaktır. Tebliğ gereği alıkonulabilir miktar Levrek(Sudak) Balığı için 5 adet olup kesinlikle uyulacaktır.
 3. Tutulan balıkların suya iade edilmesi tamamen yarışmacıların inisiyatifindedir. İade edilecek balıkların canlı kalmalarının sağlanması gereklidir.
 4. Yarışmacılar bir olta takımı ile yarışmaya katılabilirler. Yanlarında bir adet yedek olta, makara ve istediği çeşit yapay yemleri bulundurabilir.
 5. Tutulan balıkların kategoride yer alabilmesi için boylarının en az 40 cm ve üzeri olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 40 cm altı yakalanan balıklar hemen suya iade edilecek, hakem masasına getirilmeyecektir. (5/2 Tebliğde yer alan %5 küçük boylara da izin verilmez. Limit altı   balıkları alıkoymak doğrudan diskalifiye sebebidir.)
 6. Kayıtlarını yaptıran yarışmacılar suya, çevreye, diğer kişi ve yarışmacılara zarar vermeyecek şekilde ve başlama saatiyle birlikte yarışmaya başlayabilir.
 7. Yarışmacılar yanında bulunan diğer yarışmacıları zor durumda bırakmadan kıyıya dik atış yaparak yarışmak zorundadırlar (kıyıya paralel atış yapamazlar).
 8. Yarışma sırasında belirlenen kurallar dışına çıkan yarışmacılar saha hakemleri tarafından masa hakemlerine bildirilecek, değerlendirme masa hakemlerince yapılacaktır.
 9. Yarışma sırasında kepçe kullanımı serbest olup, kakıç kullanımı yasaktır.
 10. Yarışmanın bittiğini belli eden işaret ile beraber yakalanan balıkların hakem masasına teslim edilmesi için yarışmacıların 15 dakikası vardır. Belirtilen zamanın dışında getirilen balıklar, masa hakemleri tarafından kabul edilmeyecektir.
 11. Masa hakemlerinin verdiği karar ile dereceye giren yarışmacı ve balıkları anons edilerek en kısa sürede ödül töreni başlatılacak, dereceye giren yarışmacılara kupa ve hediyeleri verilecektir.
 12. Hakemlerin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

13.Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma alanında Ek-1 formunu doldurup koordinasyon kurulu görevlilerine teslim

edecekler. 

 1. Her yarışmacı, hakemlertarafındanEk–2 formuna göre değerlendirilecektir.
 2. Hekemlerin değerlendirmeleri Ek–3 formuna da işlenecektir.

Kıyıdan avlanarak yarışmaya katılacaklar için; 

 1. A) Uyuşukluğa, refleks zayıflığına, ruh bozukluğuna sebebiyet verecek şekilde alkol veya ilaç alanlar tespit edildiğinde bu yarışmaya katılamaz.
 2. B) Doğal şartların oluşturabileceği olumsuz koşullarda yarışmacılar kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur.

C)En Büyük Levrek(Sudak) balığı ve En Çok Levrek(Sudak) Balığı Yakalama dallarında dereceye giren yarışmacılara proje paydaşları adına bir adet kupa ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir. 

D)Yarışmaya katılan yarışmacılarının tamamına proje paydaşları adına hazırlanan, katılım belgesi verilecektir.

 1. E)Proje paydaşları adına oluşturulan koordinasyon kurulunun, yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 2. F)Yukarıda belirlenen kurallar dışında avlanmak ve davranmak diskalifiye nedenidir. Bu yarışmaya kayıt yaptıran herkes ilan edilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Meydana gelebilecek kaza veya olumsuz durumlardan proje paydaşları ve dolayısıyla Koordinasyon Kurulu sorumlu tutulamaz.

 DEĞERLENDİRME 

1.DAL: Yarışmada tutulan en büyük balık değerlendirmeye alınacaktır.   

En büyük balık dalında dereceye giren balık toplam kilo ölçümüne dahil edilemez, bu dalda ödüle hak kazanan yarışmacı tuttuğu diğer 4 adet balık ile toplam kilo değerlendirmesine girebilir. 

En büyük Sudak balığı yakalama dalında, yakalanan  en büyük balığın  kilosu esas alınacaktır. Ölçümler sonucu  kiloları eşit olan balıklarda; varsa bayan yarışmacılara öncelik verilecek, yoksa boy ölçümü yapılarak balık boyu esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

2.DAL: Limitler dahilinde tutulan 5 adet balığın toplam kilosuna bakılarak değerlendirme yapılacaktır.  

En çok Sudak balığı yakalama dallarında, yakalanan balıkların toplam kilosu esas alınacak olup aynı kiloda balık tutulması halinde; varsa bayan yarışmacılara öncelik verilecek, bayan yarışmacı yoksa tutulan balıkların boyları esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.  

ÖDÜLLER 

Belirtilen tek kategoride ve iki dalda dereceye giren yarışmacılara proje paydaşları adına birer adet kupa, katılım belgesi ve sponsor firmalarımız tarafından çeşitli hediyeler verilecektir. 

1.Ediene Sudak Balığı Yakalama yarışması kapsamında Edirne Valiliği, İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, TRABDER ve Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışmada,  

Sponsor firmalar tarafından sağlanan ödüllerin nasıl dağıtılacağı, proje paydaşları adına oluşturulan Koordinasyon Kurulunca belirlenir. 

Yarışma, proje paydaşları tarafından oluşturulan koordinasyon kurulunca, görevlendirilmiş saha hakemleri ve masa hakemlerinin idaresinde olacaktır. Koordinasyon kurulu tarafından görevlendirilmiş en az üç gözlemci de yarışmada görev alacaktır. 

Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları yarışmayı düzenleyen Edirne Valiliği, Tarım Ve Orman Müdürlüğü, TRABDER ve Şehir Gönüllüleri Vakfına aittir. Yapılan TV. Çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını Edirne Valliği, İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, TRABDER ve Şehir Gönüllüleri Vakfına vermeyi kabul etmiş sayılır. 

Yarışma için belirlenen alanda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

YARIŞMAYA KAYIT YAPTIRMAK İÇİN İLETİŞİM HATTI  

Yarışma hakkında bilgi almak, kayıt yaptırmak veya Yarışma Sponsorluğu İçin aşağıda belirtilen iletişim telefonundan irtibat kurabilirler. Şartnamede belirtilen tarihler arasında, aşağıdaki iletişim telefonundan kayıt yaptırmayanların, bunun dışındaki yötemlerle yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve Yarışma Sponsorluğu için İletişim Telefonu:

TANER AKAĞAÇ TLF.NO: 05324861351 - ERCÜMENT ÖZKEÇECİ TLF.NO: 05423651068 – YALÇIN PARMAK TLF. NO: 05447478200 – MURTA SUSAMİŞLEYEN TLF.NO: 05388208646 SADRETTİN ALICI TLF.NO: 05352796552- SERCAN ŞAHİN TLF.NO: 05330265021