menu
MENU

Proje, araştırma, girişimcilik ve fikri destek başvuruları için;

Teklif çağrıları ihtiyaç durumuna göre yılda 2 defa ilan edilir.

MDP (Mali Destek Programı),  ADP (Araştırma Destek Programı), FDP (Fikri Destek Programı), GDP (Girişimcilik Destek Programı) başvurularından yönetim kurulu tarafından yılbaşında belirlenen programlardan biri, birkaçı veya tamamı için yıl içerisinde 2 defa olmak üzere çağrıya açılır.

Başvuru ve uygulama esasları teklif çağrısının ardından yayınlanacak başvuru ve uygulama rehberlerinde ayrıntılı olarak belirtilir.

Değerlendirme ve tespitlere itiraz halinde, Yönetim Kurulu kendi üyelerine yeniden inceleme yaptırabilir ve varılan sonuca göre kesin kararını verir.

Proje Yardımı;

Vakfın çalışma alanlarına uygun olarak geliştirilen fikirlerin, bilimsel çalışma desteklerinin veya girişimcilik faaliyetlerine ilişkin projelerin değerlendirilmesi yönetim kurulu kararının ardından kurulan bağımsız değerlendirme komisyonu tarafından puanlanarak karara bağlanır. Destek verilecek projeler belirlenen periyotlarda ilan edilir.

Diğer Yardımlar;

Bu yönergede yer almayan ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan yardımlardır. Her bir değerlendirme için yapılacak yardımın şekli ve miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.